Thiết kế trung tâm dữ liệu mô-đun

Các trung tâm dữ liệu mô-đun cung cấp thay đổi hoàn toàn nhanh chóng và chi phí dự án rõ ràng. Cũng giống như các trung tâm dữ liệu truyền thống, chúng đòi hỏi cẩn thận thiết hệ thống điện và làm mát. Khi mọi người trong ngành công nghiệp trung tâm dữ liệu nghe cụm từ...

Bộ lưu điện UPS và Trung tâm dữ liệu của bạn

Những gì chính xác là một nguồn cung cấp điện liên tục? Làm thế nào để bạn biết được UPS là đúng cho trung tâm dữ liệu của bạn? Hai câu hỏi chứng minh là quan trọng khi thiết lập một trung tâm dữ liệu hoặc một phòng dữ liệu mà sẽ phục vụ nhu cầu của tổ chức của bạn....

Trung tâm dữ liệu phải lớn lên và hiểu và tài chính

Khi trung tâm dữ liệu nhận thức được chi phí, ngành công nghiệp có thể trưởng thành Đối với tất cả các nói chuyện của tăng hiệu quả trung tâm dữ liệu và đưa xuống chi phí đối với hầu hết mọi người có một khoảng cách giữa hai khái niệm này. Hầu hết các trung tâm dữ...