Được định nghĩa phần mềm Datacenter sự thật?

Hawkins Hua mất một cái nhìn cận cảnh SDDC Khi cơ sở hạ tầng CNTT và các hoạt động đã trở nên phức tạp hơn, chẳng hạn như công nghệ điện toán đám mây và ảo hóa đã được thực hiện để thích ứng với nhu cầu kinh doanh khác nhau. Trong thập kỷ qua, ảo hóa máy chủ đã định...

Hiệu quả sử dụng năng lượng (PUE) trong trung tâm dữ liệu

Khi phân tích hiệu quả của các trung tâm dữ liệu, một trong những thành phần quan trọng nhất để xem xét là suất sử dụng hiệu quả (PUE), một thước đo được sử dụng trên bảng bởi đội thực hiện cơ sở nhiệm vụ quan trọng, chủ trung tâm dữ liệu và các nhà khai thác, và giám...

Lợi ích bền vững của Trung tâm dữ liệu Modular

Yêu cầu cơ sở hạ tầng DC tiếp tục thay đổi và phát triển. Nhà nước-of-nghệ thuật cơ sở của ngày hôm nay có thể là lỗi thời trong năm. Điều này có thể là kết quả của chu kỳ kinh tế, phát triển thị trường, chiến lược hay sự lựa chọn danh mục đầu tư các sản phẩm cũng như...