Thiết kế trung tâm dữ liệu mô-đun

Các trung tâm dữ liệu mô-đun cung cấp thay đổi hoàn toàn nhanh chóng và chi phí dự án rõ ràng. Cũng giống như các trung tâm dữ liệu truyền thống, chúng đòi hỏi cẩn thận thiết hệ thống điện và làm mát. Khi mọi người trong ngành công nghiệp trung tâm dữ liệu nghe cụm từ...

Trung tâm dữ liệu phải lớn lên và hiểu và tài chính

Khi trung tâm dữ liệu nhận thức được chi phí, ngành công nghiệp có thể trưởng thành Đối với tất cả các nói chuyện của tăng hiệu quả trung tâm dữ liệu và đưa xuống chi phí đối với hầu hết mọi người có một khoảng cách giữa hai khái niệm này. Hầu hết các trung tâm dữ...

Được định nghĩa phần mềm Datacenter sự thật?

Hawkins Hua mất một cái nhìn cận cảnh SDDC Khi cơ sở hạ tầng CNTT và các hoạt động đã trở nên phức tạp hơn, chẳng hạn như công nghệ điện toán đám mây và ảo hóa đã được thực hiện để thích ứng với nhu cầu kinh doanh khác nhau. Trong thập kỷ qua, ảo hóa máy chủ đã định...