What we acheived

Các khách hàng và dự án tiêu biểu

Ngân hàng CB bank

DSC_0057  DSC_0068

Công ty Kết Nối xanh

DSC_0063

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Trung Tâm Dữ Liệu

Bunge Việt Nam

DSC_0287

Nhà máy giấy sài gòn

Casino Lemacau

DSC_0691

Moro Fuji Factory

Cảng Hiệp Phước

Nhà máy xi măng thăng long

Bênh Viện Hoàn Mỹ Cần Thơ