What we do

Với đội ngũ kỹ sư hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện điện tử cũng như đã tham gia các khóa đào tạo về UPS của nhiều hãng

Lĩnh vực hoạt động :

  • Sửa chữa bộ lưu điện UPS
  • Thanh lý, mua bán bộ lưu điện cũ các loại dài hạn hoặc ngắn hạn. Bảo hành 247.
  • Cho thuê,  bảo trì- bảo dưỡng bộ lưu điện UPS
  • Tư vấn , cung cấp các giải pháp về thiết bị bộ lưu điện.
  • Thay acquy cho UPS

Chứng chỉ :

Toai  APC Certificate_4