Làm thế nào các thiết bị UPS có thể bảo vệ một máy chủ ảo hóa

Thiết bị cấp điện liên tục bảo vệ các server chống lại mất điện, nhưng bảo vệ máy chủ ảo hóa đòi hỏi phải cân nhắc độc đáo. Cung cấp điện liên tục (UPS) các thiết bị từ lâu đã được sử dụng để bảo vệ các server chống lại mất điện. Thông thường, một UPS sẽ bắt đầu một...