Vượt tiêu chuẩn bảo trì pin cho tối đa

Vượt tiêu chuẩn bảo trì pin cho tối đa

Khi một nguồn cung cấp điện liên tục (UPS) không thành công trong một trung tâm dữ liệu, cơ sở công nghiệp, hữu ích, thường xuyên hơn không, đó là pin là sai. Vì pin có vẻ như các thành phần đơn giản nhất trong một hệ thống điện khẩn cấp nếu không phức tạp, chúng có...