Những lý do phải bảo trì UPS, bộ lưu điện định kỳ?

Bảo trì UPS hay bảo trì bộ lưu điện UPS định kỳ sẽ giúp bộ lưu điện UPS sử dụng ổn định hơn, tuổi thọ cao hơn…. Tương tự thiết bị điện, điện tử khác, bộ lưu điện UPS khi sử dụng với tần suất cao hoặc liên tục trong thời gian dài cũng...