Các lựa chọn với bộ lưu điện UPS cũ

Việc quyết định sử dụng bộ lưu điện UPS cũ thế nào phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố như : • Các yêu cầu của bạn trong tương lai • Tình trạng hiện tại của UPS / khả năng đáp ứng của UPS Một khi một UPS đã được sử dụng trong 5 năm hoặc 10 năm bạn sẽ có 3 lựa chọn tiềm...