Các lựa chọn với bộ lưu điện UPS cũ

Việc quyết định sử dụng bộ lưu điện UPS cũ thế nào phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố như : • Các yêu cầu của bạn trong tương lai • Tình trạng hiện tại của UPS / khả năng đáp ứng của UPS Một khi một UPS đã được sử dụng trong 5 năm hoặc 10 năm bạn sẽ có 3 lựa chọn tiềm...

Kinh nghiệm sử dụng bộ lưu điện UPS cũ

UPS hay còn gọi là Bộ lưu điện sau một thời gian sử dụng có thể thường xuyên gặp sự cố hơn hoặc không còn phù hợp công suất với nhu cầu sử dụng. Việc tận dụng hay xử lý những nhựng bộ lưu điện UPS nay như thế nào để tránh được lãng phí...