Các thông số cần xem xét khi trang bị bộ lưu điện UPS.

Điều gì cần được xem xét khi mua một hệ thống UPS? Cài đặt hiện Xem xét một hệ thống back-up trung tâm để loại bỏ đắt lại cáp. Khôn ngoan liên quan đến một công ty chuyên về máy điện. Cài đặt mới Truy cập mức độ bảo vệ công suất yêu cầu. Một số cài đặt có thể yêu cầu...

UPS là gì ? Các kiến thức tổng quát của bộ lưu điện UPS

Tại sao bạn cần một UPS? An Nguồn cung cấp liên tục (UPS) được sử dụng để bảo vệ tải trọng từ vấn đề nguồn điện cung cấp, bao gồm gai, dips điện áp, biến động và mất điện hoàn chỉnh sử dụng một pin chuyên dụng. Một hệ thống UPS cũng có thể được sử dụng để “thu...