Sự khác nhau giữa Distributed Bypass và Centralize Bypass

Sự khác nhau giữa Distributed Bypass và Centralize Bypass

Khi thiết kế một chương trình bảo vệ quyền lực cho các trung tâm dữ liệu, thông tin và cơ sở quản lý phải tự hỏi liệu một chiến lược sao lưu phân phối hoặc tập trung làm cho ý nghĩa hơn. Thật không may, không có câu trả lời dễ dàng cho câu hỏi đó. Các công ty phải cân...