PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG GIẢI PHÁP MODULE

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG GIẢI PHÁP MODULE

Bạn có thể đã nghe rất nhiều tin đồn trong những năm gần đây về “mô đun”. Cho dù chúng ta đang nói về một sản phẩm, một phần của phần mềm, một trung tâm dữ liệu hoặc thậm chí là một nhà máy sản xuất hoàn chỉnh, điều này “từ ma thuật” là một...