Thiết kế Trung tâm dữ liệu xanh

Sự phát triển của công nghệ, thế hệ dữ liệu, tiêu thụ kỹ thuật số, và các thiết bị kết nối sẽ tiếp tục mở rộng thị trường trung tâm dữ liệu. Sự tăng trưởng này sẽ chỉ tiếp tục đặt thêm áp lực về thiết kế trung tâm dữ liệu và vận hành để theo đuổi các giải pháp hiệu...