Khi bạn nên cân nhắc nâng cấp UPS của bạn?

Khi bạn nên cân nhắc nâng cấp UPS của bạn?

Nhiều chủ trung tâm dữ liệu và các nhà khai thác có hệ thống UPS có thể được tiếp cận cuối cùng của cuộc sống hữu ích, hãy đối mặt với nó, turn-of-the-thế kỷ và các hệ thống điện năng bùng nổ dot-com đang bước vào những năm cuối đời của họ. Nếu thiết bị của bạn được...