Cân nhắc cho một thanh PDU thông minh

Cân nhắc cho một thanh PDU thông minh

Các trung tâm dữ liệu hiện đang trải qua một giai đoạn thay đổi lớn. Các nhà quản lý trung tâm dữ liệu đang gặp khó khăn để bắt kịp với nhu cầu năng lực ngày càng tăng trong khi làm việc dưới sự ràng buộc ngân sách thắt chặt và các sáng kiến ​​hiệu quả năng lượng và...