Tuổi thọ thiết kế acquy và tuồi thọ bảo trì acquy

Tuổi thọ thiết kế acquy và tuồi thọ bảo trì acquy

Một hiểu lầm phổ biến của các nhà quản lý trung tâm dữ liệu là sự phân biệt giữa pin tuổi thọ thiết kế và dịch vụ pin cuộc sống-một sự nhầm lẫn có thể gây ra những sai lầm tốn kém. Điều bắt buộc là các nhà quản lý trung tâm dữ liệu hiểu sự khác biệt để tránh thời gian...