Bạn có thể đã nghe rất nhiều tin đồn trong những năm gần đây về “mô đun”. Cho dù chúng ta đang nói về một sản phẩm, một phần của phần mềm, một trung tâm dữ liệu hoặc thậm chí là một nhà máy sản xuất hoàn chỉnh, điều này “từ ma thuật” là một loại thần chú luôn gắn liền với sản xuất thông minh của hàng hóa, triển khai nhanh chóng và undoubtful Thêm giá trị. Modular là tốt, dễ dàng, và hiện đại … vì vậy, chúng ta hãy đi modular!

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG GIẢI PHÁP MODULE

Vâng, điều này là khá chung chung, không phải là nó? Có phải tất cả các mô-đun tạo ra bằng nhau? Có một cách duy nhất để được mô đun? Và làm thế nào một khách hàng có thể tận dụng lợi thế đầy đủ của mô đun? Chúng ta hãy xem…

Một mô-đun (từ chữ Latin “modus”, “biện pháp”) có thể được khái quát định nghĩa là “một phần chức năng của một hệ thống phức tạp mà tương tác trong những cách đơn giản với phần còn lại của system’1.
Việc áp dụng các mô đun đã được theo đuổi với một số lợi thế cạnh tranh chính xác trong tâm trí.

Ví dụ, đối với một người dùng cuối của một nguồn cung cấp điện liên tục, những lợi ích sau đây có thể được chỉ ra:

Việc xây dựng trong dự phòng có thể đại diện cho một loại bảo hiểm chống lại các lỗi có thể
Khả năng mở rộng, một lần nữa, một loại bảo hiểm rằng các sản phẩm có thể phát triển theo thời gian với khả năng thêm một module khi cần thiết
Các dịch vụ liên tục được đưa ra bởi khả năng thay thế một module trong khi luôn luôn giữ tải trọng bảo vệ
Giản quản lý vấn đề dễ dàng hơn nhờ vào chẩn đoán, phân lập và giải quyết các vấn đề tiềm năng
Thời gian ngắn hơn cho việc phân phối các sản phẩm
Nhanh hơn thời gian sửa chữa nhờ các swappability nóng của toàn bộ các module

Từ một quan điểm quản lý và phát triển sản phẩm độc chiến lược, nó cũng rất dễ dàng để xem làm thế nào mô đun dẫn đến:

Giảm thời gian đưa ra thị trường nhờ vào sự phát triển của các mô-đun khác nhau song song và khả năng xây dựng xếp hạng sản phẩm khác nhau bằng việc bổ sung đơn giản của một hoặc nhiều mô-đun
Tăng cường tính linh hoạt và tùy biến của các sản phẩm cung cấp nhờ vào sự kết hợp khác nhau có thể có của các mô-đun chuẩn (“chuẩn hoá”)
Quản lý chứng khoán hiệu quả hơn
Nâng cao hiệu quả của kiểm soát chất lượng như những lợi ích của họ lan truyền trên một nền tảng hoàn chỉnh

Một số phương pháp đã được thực hiện trong việc phát triển một sản phẩm hoặc sản phẩm gia đình modular, từng phản ánh một mức độ khác nhau của các mô đun. Trong thực tế, mô đun là một phép tắc tương đối và bipartition giữa các sản phẩm “không thể thiếu” (hay “nguyên khối”) và “mô-đun” chỉ là quá đơn giản.

Có một số khái niệm cơ bản như mô đun, tính phổ biến, và Combinability giúp để xác định mức độ của mô đun và mở rộng phạm vi của mô đun chính nó.